Erwin, SH.

Kasi Pengolahan Izin dan Non Izin

Profil

  • Nama : Erwin, SH.
  • NIP : 19840201 201001 1 002
  • Tempat / Tgl Lahir : Baliara, 01 February, 1984
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Kasi Pengolahan Izin dan Non Izin
Gol                             : III/d
Masa Kerja                : 27 Tahun 2 Bulan
Diklat/Bimtek           : 
1. Pelatihan Costumer Service Excellent
Pendidikan Terakhir :  SMA
Jenis Kelamin            : Perempuan