Syawal Fitrian Rahmat, ST.

Staf Pengawasan dan Pengendalian

Profil

  • Nama : Syawal Fitrian Rahmat, ST.
  • NIP : 19860613 201407 1 001
  • Tempat / Tgl Lahir : Ujung Pandang, 13 June, 1986
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Staf Pengawasan dan Pengendalian
Golongan                  : III/a
Masa Kerja                : 9 Tahun 3 Bulan
Diklat/Pelatihan       :
-
Pendidikan Terakhir : S.1 Teknik Arsitek
Jenis Kelamin            : Laki-laki