Sukmawati

Staf Sekretariat Pembantu Bendahara Penerimaan

Profil

  • Nama : Sukmawati
  • NIP : 19861229 201407 2 001
  • Tempat / Tgl Lahir : Kendari, 29 December, 1986
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Staf Sekretariat Pembantu Bendahara Penerimaan
Golongan                   : II/a
Masa Kerja                 : 11 Tahun 2 Bulan
Diklat/Pelatihan        :
1. Pelatihan Customer Service Excellent
Pendidikan Terakhir  : SMA
Jenis Kelamin             : Perempuan