Primadian Isnaini Ahmad, SE.

Staf Pengelolaan Izin dan Non Izin/Operator

Profil

  • Nama : Primadian Isnaini Ahmad, SE.
  • NIP : 19860415 201412 1 003
  • Tempat / Tgl Lahir : Kendari, 15 April, 1986
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Staf Pengelolaan Izin dan Non Izin/Operator
Golongan                  : III/a
Masa Kerja                : 8 Tahun 6 Bulan
Diklat/Pelatihan       :
-
Pendidikan Terakhir : S.1 Ekonomi
Jenis Kelamin            : Laki-laki