Melisca Yuswanty, ST,MM.

Kasi Pendaftaran Perizinan & Non Perizinan

Profil

  • Nama : Melisca Yuswanty, ST,MM.
  • NIP : 19850609 201001 1 015
  • Tempat / Tgl Lahir : Bau-bau, 09 June, 1985
  • Agama : Protestan

Jabatan

  • Jabatan : Kasi Pendaftaran Perizinan & Non Perizinan
Golongan                  : III/c
Masa Kerja                : 9 Tahun 4 Bulan
Diklat/Pelatihan       :
1. Diklat PIM Tk. IV 
Pendidikan Terakhir : S.2 Manajemen SDM
Jenis Kelamin            : Perempuan