Fajar Ishak, SH.

Staf Publikasi dan Informasi/Petugas Konsultasi

Profil

  • Nama : Fajar Ishak, SH.
  • NIP : 19981109 202012 1 002
  • Tempat / Tgl Lahir : Kendari, 09 November, 1998
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Staf Publikasi dan Informasi/Petugas Konsultasi
Golongan                  : II/a
Masa Kerja                : 11 Tahun 3 Bulan
Diklat/Pelatihan       :
-
Pendidikan Terakhir : SMA
Jenis Kelamin            : Laki-laki