Ratnawati, S.Si

Kasi Penetapan

Profil

  • Nama : Ratnawati, S.Si
  • NIP : 19740320 200701 2 021
  • Tempat / Tgl Lahir : Kendari, 20 March, 1974
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Kasi Penetapan
Golongan                  : III/d
Masa Kerja                : 12 Tahun 6 Bulan
Diklat/Pelatihan       :
1. Diklat PIM Tk. IV Tahun 2015
2. Pelatihan Costumer Service Excellent
Pendidikan Terakhir : S.1 Teknik Arsitektur
Jenis Kelamin            : Laki-laki