Hj. Asma Ali, SE.

Kepala Bidang Pendaftaran Perizinan & Pengaduan

Profil

  • Nama : Hj. Asma Ali, SE.
  • NIP : 19880218 201101 2 015
  • Tempat / Tgl Lahir : Kendari, 18 February, 1988
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran Perizinan & Pengaduan
Gol                             : IV/a
Masa Kerja                : 32 Tahun 4 Bulan
Diklat/Bimtek           :  
1. Diklat PIM IV
2. Pelatihan Costumer Service Excellent
Pendidikan Terakhir :  SMA
Jenis Kelamin            : Perempuan