Dwi Nurfajri, S.IP

Staf Pengolahan Data dan Izin

Profil

  • Nama : Dwi Nurfajri, S.IP
  • NIP : 19960912 201808 2 001
  • Tempat / Tgl Lahir : Palu, 12 September, 1996
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Staf Pengolahan Data dan Izin
Golongan                  : II/c
Masa Kerja                : 14 Tahun 9 Bulan
Diklat/Pelatihan       :
1. Pelatihan Customer Service Excellent
Pendidikan Terakhir : SMA
Jenis Kelamin            : Laki-laki