Baharuddin, SE., M.Si.

Kasi Promosi dan Kerja Sama

Profil

  • Nama : Baharuddin, SE., M.Si.
  • NIP : 19720727 199402 1 002
  • Tempat / Tgl Lahir : Balandete, 27 July, 1972
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Kasi Promosi dan Kerja Sama
Gol                             : III/c
Masa Kerja                : 12 Tahun 4 Bulan
Diklat/Bimtek           : 
1. Diklat Pim IV
2. Pelatihan Costumer Service Excellent
Pendidikan Terakhir :  S.2 Manajemen Publik
Jenis Kelamin            : Laki-laki