Djalaluddin Djuslan, S.Si

Staf Pengaduan Masyarakat

Profil

  • Nama : Djalaluddin Djuslan, S.Si
  • NIP : 19840720 200901 1 001
  • Tempat / Tgl Lahir : Kendari, 20 July, 1984
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Staf Pengaduan Masyarakat
Golongan                  : III/c
Masa Kerja                : 22 Tahun 4 Bulan
Diklat/Pelatihan       :
1. Bimtek OSS
2. Pelatihan Customer Service Excellent
Pendidikan Terakhir : S.2 Manajemen
Jenis Kelamin            : Perempuan