Ayik Eko Sasmito, S.Kom

Staf Pengujian Teknis

Profil

  • Nama : Ayik Eko Sasmito, S.Kom
  • NIP : 19921012 201903 1 001
  • Tempat / Tgl Lahir : Magelang, 12 October, 1992
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Staf Pengujian Teknis
Golongan                  : III/a
Masa Kerja                : 0 Tahun 1 Bulan
Diklat/Pelatihan       :
-
Pendidikan Terakhir : S.1 Komputer
Jenis Kelamin            : Laki-laki